Mang iPhone 4 ra bảo iPhone X, người Mỹ vẫn tin như đúng rồi