Events from Facebook cho iOS - Tổng hợp sự kiện hot trên Facebook

Events from Facebook for iOS là ứng dụng tổng hợp các sự kiện đang và sắp diễn ra quanh bạn, bao gồm cả những sự kiện mà bạn bè đã đăng ký tham gia hoặc chia sẻ rộng rãi trên Facebook. Facebook Events cho phép truy cập hoàn toàn miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.