Em bé 2 tuổi leo tường như người nhện, nhào lộn như xiếc