Dùng điện thoại ở trạm xe buýt, thanh niên bị cướp giật phăng trong tích tắc