DragonVale World cho Android - Game xây dựng vương quốc rồng trên Android

DragonVale World là một vương quốc rồng tuyệt đẹp được xây dựng bởi Backflip Studios, nơi bạn sẽ nhân giống, phát triển và huấn luyện các loài rồng trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ thành phố của mình.