Động đất mạnh 7,4 độ Richter ở New Zealand 13/11/2016