Trẻ em là sinh vật ẩn chứa khả năng hủy diệt khủng khiếp nhất quả đất