'Đổ mồ hôi' xem cảnh thợ điện dùng trực thăng để sửa đường dây điện cao thế