Điều kinh dị xảy ra khi phunthuoocs sâu vào con bọ ngựa sắp chết