Điều khiển game Pokemon siêu hiện đại như đến từ các bộ phim khoa học viễn tưởng