Đi đường, bị 'tử thần' trên cao ập xuống suýt đè chết