Cách tạo desktop ảo trong Windows 10 - Hướng dẫn tạo desktop ảo trên Windows 10

Microsoft đã bổ sung tính năng Virtual Desktop (Desktop ảo) vào Windows 10. Cho phép người dùng chạy nhiều chương trình cùng lúc trên nhiều desktop khác nhau để quản lý chúng tốt hơn, thay vì một desktop như trước đây.