Dead Target Zombie Trailer - Game bắn súng nhập vai cực đỉnh Mục tiêu chết

Tìm đường chạy thoát khỏi địa ngục trần gian, vượt qua vùng đất chết, cứu người anh em của mình và dọn đường cho lực lượng tiếp viện hoặc bạn sẽ được đoàn tụ cùng anh em dưới suối vàng trong game Dead Target: Zombie.