Đau lòng khi xem cận cảnh chuột sập bẫy Kênh săn bắn