Cách đăng nhập nhiều tài khoản Facebook Messenger trên Android - Cchuyển đổi tài khoản

Chỉ cần truy cập vào phần trang Cá nhân, chọn Chuyển tài khoản, rồi thêm mới tài khoản là có thể chuyển đổi qua lại giữa nhiều tài khoản, mà không cần phải đăng xuất. Chi tiết cách thực hiện mời các bạn tham khảo video này.