Đang ngồi ăn trên vỉa hè bị ống nước lớn rơi giữa mâm