Chuột chơi 'rồng rắn lên mây' trong một nhà hàng ở Trung Quốc