Chú khỉ thông minh nhất thế giới đối đầu với ảo thuật gia và cái kết