Chú hải cẩu làm bạn với anh chàng bác sĩ cùng nhau đi khám phá thế giới