Chú chó GSD cố gắng bảo vệ bạn tôm hùm khỏi bị làm thịt