Cho một viên bi sắt nung đỏ vào máy ép thủy lực 500 tấn, điều gì sẽ xảy ra?