Chó lục túi lấy trộm tiền của bà chủ đem cho ông chủ