Chim bay trên trời cũng không thoát khỏi móng vuốt là kẻ đi săn này

http://youtube.com/watch?v=V4e6PsA6mmI