Chia sẻ video trên Telegram - Nén video trước khi chia sẻ trên Telegram

Cũng trong phiên bản cập nhật này, Telegram còn hỗ trợ nén video trước khi gửi để tiết kiệm thêm data khi chia sẻ video qua mạng di động. Hi vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt khi gọi điện, chia sẻ video, nhắn tin trên Telegram.