Chat tiếng Việt trong Liên Minh Huyền Thoại - Sửa lỗi không chat được tiếng Việt khi chơi LOL