Chàng trai bị vợ cốc đầu chỉ vì làm ảo thuật trong bếp