Chàng trai bất chấp nguy hiểm nhảy từ vách đá cao 400 m