Chàng mẫu nhí 4 tuổi ngã sõng soài trên sàn thời trang Thượng Hải