Cầu thủ mất một chân ghi bàn gây sốt tại Trung Quốc