Cẩu tặc kéo lê người đàn ông hàng chục mét để cướp chó cưng