Cậu bé không chân, cụt tay đá bóng tại SVĐ Tottenham