Cánh tay khổng lồ lật ngược lật xuôi, 'chén' sạch 5 ôtô cũ trong 1 tiếng