Cái kết đắng lòng cho các anh chị thích nghịch trong siêu thị