Cách tìm bạn trên Lotus, kết bạn mới trên Lotus

Bạn đang muốn tìm kiếm bạn bè trên Lotus cũng như muốn biết cách làm sao có thể kết bạn trên Lotus? Nhưng Lotus không có tính năng này, làm sao đây?