Cách sử dụng tính năng lọc email trong Gmail - Kích hoạt tính năng Filters and Blocked Addresses

Gmail cung cấp sẵn tính năng Filters and Blocked Addresses, giúp bạn nhanh chóng lọc email dựa trên tiêu đề, người gửi, người nhận, từ khóa, dung lượng. Chỉ với vài thao tác rất đơn giản, bạn dễ dàng kích hoạt tính năng lọc email trên Gmail.