Cách đặt biệt danh trên Facebook Messenger

Facebook Messenger là ứng dụng chat chính thức được tách ra hoạt động độc lập khỏi Facebook một thời gian chưa lâu, tuy nhiên với tham vọng thống lĩnh thị trường OTT nên Facebook đã đưa ra nhiều tính năng hay, vượt trội so với các ứng dụng còn lại, nhằm lôi kéo người dùng đến với Facebook Messenger.