Cách chuyển dữ liệu từ iPhone sang Android bằng Google Drive - Sao lưu dữ liệu

Google Drive vừa cập nhật thêm tính năng sao lưu danh bạ, lịch, ảnh cho người dùng iPhone. Đáng tiếc trong lần cập nhật này, Google Drive lại không hỗ trợ sao lưu tin nhắn, thư viện nhạc, nhưng như vậy cũng khá thuận tiện cho người dùng iPhone rồi.