Cách chuyển định dạng PDF sang PRC bằng Mobilepocket Creator - Convert PDF to PRC

Sử dụng phần mềm Mobilepocket Creator để chuyển từ định dạng PDF sang PRC