Cách camera ghi lại những pha highlight tại World Cup