Cách biến USB thành thiết bị mở khóa Windows - Phần mềm USB Raptor

Hiện nay, có rất nhiều cách để đăng nhập vào hệ thống như sử dụng mật khẩu, mật khẩu bằng hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng vân tay. Và hôm nay bạn còn có thể biến chiếc USB thành thiết bị mở khóa cực kỳ tiện lợi thông qua phần mềm USB Raptor.