Bốc đầu xe máy xưa rồi, mốt là phải là bốc đầu ô tô như anh này