Biển quảng cáo khổng lồ rơi đè ô tô, nữ tài xế thoát chết thần kỳ