Bạch tuộc khổng lồ bị làm phiền, nổi điên tấn công thợ lặn Nga