AutoHotKey cho người mới bắt đầu

Mục đích: Tăng hiệu quả làm việc

1) Khởi chạy chương trình

2) Chuyển đổi các cửa sổ; sử dụng phím nóng được tạo bằng AutoHotkey.

Tải và cài đặt AutoHotkey - http://ahkscript.org/download/