Chó và cáo hoang dã ngộ nhận cùng loài, nô đùa như anh em