Cách sao lưu bookmark trên Cốc Cốc - Download.com.vn

Nếu bạn có quá nhiều dấu trang quan trọng được lưu trên Cốc Cốc, thì tốt nhất hãy tạo một bản sao lưu bookmark đề phòng những sự cố ngoài ý muốn nhé!