Cận cảnh rắn khổng lồ đấu tay ba, liên tiếp đè đầu vít cổ nhau