Minecraft: Dungeons

Minecraft: Dungeons, bộ game mới trong thế giới Minecraft sẽ phát hành trên PC vào 2019. Mojang đã thông báo tin nhắn trong Minecon Earth 2018.