FIFA 18 | 2018 FIFA World Cup Russia™️ Reveal Trailer ft. Cristiano Ronaldo

FIFA 18 hé lộ bản mở rộng 2018 FIFA World Cup Russia. Bản cập nhật này dành riêng cho những ai đã mua FIFA 18 với nhiều tính năng hấp dẫn.