Cài đặt Origin để chơi game trên máy tính

Origin là ứng dụng giống Steam, cho phép người chơi có thể game và chơi game trực tiếp trên đó.